Various: Bible - Nejkrásnější příběhy

Various

CD MP3

Various: Bible - Nejkrásnější příběhy
Žánr:Pro děti a mládež
Datum vydání:20.9.2019
EAN:099925648220
Dostupnost:nedostupné

Cena pro e-shop

219 Kč vč. DPH   Běžná cena
239 Kč

Popis

Nejkrásnější a nejznámější biblické příběhy v podání vynikajících českých herců

Texty jsou zpracovány do formy vyprávění, které je poutavé, srozumitelné a přístupné malým i velkým posluchačům. Současný jazyk, excelentní interpretace a hudební doprovod se dobře poslouchají a mají šanci zaujmout i ty, kteří se s Biblí dosud nesetkali.
Bible je zdrojem hodnot naší civilizace a přináší nám morální a mravní poselství trvale platné i pro současnou dobu. Stále z ní čerpáme myšlenky a poučení. 43 příběhů této audioknihy má optimální délku pro to, aby udržela zájem a pozornost každého posluchače.

Vyprávějí:
Miroslav Táborský, Simona Postlerová, Jiří Dvořák, Hana Maciuchová, Jan Kanyza

Interpret

Various

Seznam skladeb / tracklist

1.Stvoření světa 04:15
2.Zahrada Eden 02:46
3.Adam a Eva 02:55
4.Kain a Ábel 03:11
5.Archa Noemova 03:27
6.Babylonská věž 02:22
7.Abraham a Sára 04:24
8.Sodoma a Gomora 02:30
9.Izák a Rebeka 03:19
10.Jákob a Ezau 03:32
11.Josef a jeho bratři 03:36
12.Mojžíš a Izraelci 03:33
13.Deset ran egyptských 04:09
14.Útěk z Egypta 03:36
15.Desatero Božích přikázání 04:15
16.Zlatý býček 03:03
17.Pád Jericha 04:11
18.Samson a Delíla 04:22
19.David a Goliáš 03:47
20.Šalomounova moudrost 03:22
21.Jonáš a velryba 04:24
22.Daniel v jámě lvové 04:50
23.Marie a anděl 03:43
24.Ježíšovo narození 02:58
25.Mudrci z Východu 03:38
26.Ježíšův křest 03:32
27.Ježíš a děti 02:40
28.Ježíšovy zázraky 02:28
29.Ježíšův příchod do Jeruzaléma 03:17
30.Ježíš a prodavači v chrámu 02:47
31.Jidáš domlouvá zrazení Ježíše 02:56
32.Poslední večeře 02:31
33.Zahrada Getsemane 03:12
34.Ježíš před Pilátem 03:28
35.Ukřižování Ježíše 03:39
36.Ježíšovo zmrtvýchvstání 03:08
37.Na cestě do Emauz 02:58
38.Ježíšovo nanebevstoupení 02:46
39.Petr a Jan 03:17
40.Saulova cesta do Damašku 03:13
41.Petrovy zázraky 04:03
42.Petr ve vězení 03:05
43.Pavlovy příhody 04:13