Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost FERMATA, a.s., IČ: 60196351, sídlem Zárubova 1678, 250 88 Čelákovice, je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám.

Pojmy prodávající a kupující jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na e‑shopu Multiland (https://www.multiland.cz).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e‑mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího. Kupující má právo další zasílání sdělení kdykoliv odmítnout. Postup pro odmítnutí je uveden v závěru každého komerčního sdělení.

FERMATA, a.s. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne FERMATA, a.s. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru FERMATA, a.s., účastní se průzkumu, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to bude uživatel v době sběru dat upozorněn.

FERMATA, a.s. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner. Tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy, a to vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a FERMATA, a.s. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o nich mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies, elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně. Odvolat souhlas s používáním cookies nebo změnit jejich nastavení můžete zde.

Na žádost uživatele podnikne FERMATA, a.s. veškeré kroky k odstranění všech jeho osobních dat z databáze FERMATA, a.s.

Přístup k osobním údajům

Kupující, který na stránkách prodávajícího provedl registraci, má možnost kdykoliv svoji registraci upravit a změnit tak všechny jím uvedené osobní údaje. Též má možnost zvolit, zda‑li chce či nechce přijímat komerční sdělení od provozovatele na svoji e‑mailovou adresu. Tato nastavení jsou možná v zákaznickém profilu.