Toulky českou minulostí 401-600 komplet (MP3-CD)

Various

8x 8CD MP3

Toulky českou minulostí 401-600 komplet (MP3-CD)
Žánr:Historické, dějiny
EAN:8590236070127
Dostupnost:poslední kusy skladem, můžete mít již 1.8.

Cena pro e-shop

899 Kč vč. DPH  

Dostupné v kamenných prodejnách k okamžitému vyzvednutí

Multiland Brno0 ks
Multiland Hradec Králové0 ks
Multiland Liberec0 ks
Multiland Ostrava0 ks
Multiland Pardubice0 ks
Multiland Praha1 ks

Popis

Toulky českou minulostí - 401+450 + 451-500 + 501-550 + 551-600 - komplet 8CD.

délka: 90 hodin

Seznam skladeb / tracklist

Toulky českou minulostí 401-450
Znám já jeden krásný zámek
Zkáza rodu Smiřických
Prostý, laskavý, dobromyslný, bezpříkladně štědrý a příslovečně zbožný
Přípravné práce k vyhazování z okna
Z okna ven!
Praha, defenestrace, pořadové číslo 3
Po pádu
Loajální rebelanti
Kdo s koho
Druhé kolo
O vyhánění a shánění
Pán z Věže
Když na opravdivou přichází
Způsob to, králi Fridřiše!
Česká válka
Děkujme Bohu, že jsme toto místo získali!
Černý den na Bílé hoře
Na Bílé hoře
O statečných Moravanech u Hvězdy a o historické pravdě
Diverti nescio!
Kdo rozhazuje trny, nesmí chodit bos
Kapitulace
Zátah
Exameny
Ortely
Toulky českou minulostí 401-450
Exekuce
Až na to zarmoucené lešení
Mikuláš Dačický z Heslova
Normalizace po habsbursku
Zlodějna v národním měřítku
Modrý lev a zlatý lev
Horoskop pro neznámého
Mladý, úspěšný, ctižádostivý muž
Od plukovníka moravských stavů k plukovníkovi tuplovanému
Pardon
Jičín a Praha
Generalissimus Oceánu a Baltského moře
Terra felix
Cesta do Chebu
Spiknutí proti Valdštejnovi
Ty špatná, křivopřísežná, stará rebelantská šelmo!
Odměna pro vrahy
Soukromá podobizna vévody frýdlantského Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna
Segeš, Nivnický, Komenský
O sloupech u cesty
Nebesa bouří se otevírají
Vyhnanství
Celý můj život byl putování
Na koni pelášil český pán
Matouš, řečený Ulický, rebel
Toulky českou minulostí 451-500
Hvězdná hodina Tovaryšstva Ježíšova
Jen když konec je náš
Jdú Valaši, jdú
Zjinud jinam přecházeti los jest něčí až do smrti
Lesnae excidium
Každý krok na dobré cestě je lepší než vůbec nevykročit
Každý pak život má svou kapitolu poslední
Nejistý hrob ve valonském kostele na Kolesterstraat ve městě Naardenu
Válčiště Čechy, Morava a Slezsko
Vyhrát jako Kec u Jankova
Takové krysí hnízdo
O tom, jak v Brně vědí, která bije
Mír. Říká se mu vestfálský
Obránci Prahy L. P. 1648: zrádci nebo hrdinové?
Bilance dlouhé války
Noví Češi a nový císařpán
Zápas o dušičky
Ti nahoře a ti dole
České nevolnictví zblízka
Nejpyskatější Habsburk
Kříž proti půlměsíci
Zločin a trest
Dobrá kočka, která nemlsá
Kdy stíny ohrožují okraj života
Tajemný až detektivní případ Jiřího z Dráchova
Toulky českou minulostí 451-500
Rváč
Respublica Bohemiae
Bouře
Železná koruna
Na praporu bota
Chodská cesta za spravedlností
Lomikarové
Kozina
Legenda a pravda o procesu Jana Sladkého, řečeného Kozina
Do roka a do dne
Co Bůh? Člověk?
Krvosvědek
Čechořečnost
Malleus maleficarum
Hon na čarodějnice
Osud statečného muže, čestného člověka a neobyčejného smolaře, děkana Kryštofa Aloise Lautnera ze Šumperka
O krátkém, leč rušném životě Šimona Boruhradského, řečeného Simona de Castro
Trubač Jeho Jasnosti
Muž z domu U zelené lípy
Chtíc, aby spal
Bohemian Manor
Kterak Camellia japonica ke svému jménu přišla
O chrapounech, hňupech, grobiánech a jiné čeládce
Naše tržní hospodářství Léta Páně 1700
Nad všechny kapitány a dobyvatele
Toulky českou minulostí 501-550
Svaté země Koruny české
Svatý Jan a méně svatý Antonín
Zasloužilý lovec duší
Českých knížek hubitelé lítí
Užaslé baroko
Říkal si Fagus
Zázrak jménem Kuks
Generalissimus ptáčníků
Veletrůn versus genetika
Jen Ťia-le Chuej-chou
Rodinné paměti jedné šlechtičny
Stavitel paláců
Stavitel chrámů
Byl to tichý, klidný muž
Zase ti Turci
Ráno jsme vstali časně
Jak se synek janovického fojta zbojníkem stal
Ondraš, Ondraš, dobře sobě rozvaž
S rozvahou a pílí
Zapomenutý císař
Syn krejčího a výčepníka
Malíř ctností i neřestí
Poslední Habsburk
Pragmatická sankce
O básni a sloganech
Toulky českou minulostí 501-550
Naposledy mor
Skladatel, kapelník, služebník
Rézi
První žena na trůně
Jak jsme pozbyli Slezsko (začátek)
Dvojnásobná hanba
Jak jsme přišli o Slezsko (pokračování)
Tři vlčí zuby
Mašina povětrnostní
Jak jsme přišli o Slezsko (dokončení)
Smrt nebo vítězství. Jedno z toho je nám souzeno
Jenerál Laudon
O té velké šlachtě u Zlaté lípy pod Červenou horou
Prusko na kolenou
Sedmiletá válka
Exodus
Matka všech poddaných, tchyně celé Evropy
Reformy ano. Ale opatrně
Všichni školou povinní
Život a skutky daleko známého barona Františka von der Trencka, c. a k.plukovníka nad sborem pandurů a slovanských husarů
Říkali mu Höllenkind a ještě taky Teufel
Příběh malíře Čistého, po německu Reinera
Český muzikant, původem ze Slovinska: Stamic
Když verbujou, budou brát
Můj otec byl dobrý, já musím být zbojník
Toulky českou minulostí 551-600
Slovensko-česko-polský zbojník Juraj Jánošík
Jak můj prapradědeček bohatým bral (a chudým taky)
Otec dějezpytu českého
Vlastní podobizna Jana Kupeckého
Svět je teď tak povrchní, tak málo dobromyslný
Rakousko má kalhoty
Benda z Benátek
Sága rodu Dusíků
Ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj
Dušené nudle po bavorsku
O tajemství, kterak proti vodě plouti
Výchova dětí byla mi vždy velkým a nadmíru milým úkolem
Matka a syn, kteří se měli rádi, ale nerozuměli si
Ustanovujeme, aby navždy byla zničena a úplně zrušena všeliká a jakákoli moc Tovaryšstva Ježíšova
Vrásky na čele Jejího Veličenstva
Na silné cestě
Jede, jede poštovský panáček
Insula nostra Clementina
Pokorní hříšníci před Bohem
Bamboly nebo branibory?
Ta péče o spasení ve dne v noci na mysli ležela a srdce tuze svírala
Poklady od svatého Klimenta
V Čechách věčně vždy tvé jméno od potomků budiž ctěno
Plakala, ale brala
Hladomor
Toulky českou minulostí 551-600
Itineraria bratrů Jakuba a Remedia
Zlatý patent
Radujte se, sedláci, budete mít rekraci
Jako sedláci u Chlumce
Selské guberno
Rychtář
Kluk ze Sovových mlýnů
Giuseppe Misliweczek-Venatorini, detto il Boemo
Constitutio criminalis Theresiana
Syn, císař a spoluvládce
Čas se zastavil
Soukromá podobizna císařovny a královny Marie Terezie
Polepšený lotr
Nový pořádek věcí
Šest tisíc výnosů majitele pravdy
Magister musicae, aneb Padre Boemo, čili Český Bach
Dva patenty
Přítel kacířství veškerého
Odpadlík a odpadlíci
Konec člověčenství
Horoucí lásku k vlasti vyznávám milerád
Exulanti, emigranti a svůdci
Přísný zákaz nic nepublikovat!
Zápas o patent, zápas o svobodu
Náš Mozart