Toulky českou minulostí - Komplet dílů 1-200 (8x CD) - MP3-CD

Various

8x CD MP3

Toulky českou minulostí - Komplet dílů 1-200 (8x CD) - MP3-CD
Žánr:Historické, dějiny
Datum vydání:12.4.2018
EAN:8590236053328
Dostupnost:na objednání, obvykle do 10 dní

Cena pro e-shop

899 Kč vč. DPH  

Popis

Na počátku byla kniha Petra Hory - Hořejše „Toulky českou minulostí”. Pozoruhodný pokus o moderní, dokumentárně bohatý a čtenářsky přitažlivý výklad zásadních událostí českých dějin. Když přišel redaktor brněnského studia Českého rozhlasu Josef Veselý s nápadem vytvořit její rozhlasovou podobu, jistě netušil, že se seriál stane jedním z nejúspěšnějších rozhlasových pořadů.

CD1: Toulky českou minulostí 1-50
O nejstarších obyvatelích českých zemí / člověk vzpřímený
Svět kamene / člověk neandrtálský
Člověk cromagnonský
Od lovců k nejstarším zemědělcům
Nejstarší zemědělci / první revoluce dějin
Člověk doby bronzové
Člověk doby železné
Keltové na jevišti dějin
Keltská města / o obyvatelích keltských oppid
Keltové mezi námi
Germáni na scéně dějin
„Naši” Germáni - Markomani a Kvádové
Stěhování národů
Stěhování národů a Slovanů s nimi
Lid praotce Čecha (nejstarší Slované)
Slované a Avaři
Říše kupce Sáma
Meteor na nebi Evropy?
Svědectví rozpadlých pevností
Čtyři velkomoravští panovníci
Konstantin (Cyril) a Metoděj
Staré pověsti moravské aneb Jak se hledá Metodějův hrob
Staré pověsti české aneb Causa praotce Čecha
SPČ aneb O Krokovi a jeho dcerách
SPČ aneb O sestrách Libušiných
CD2: Toulky českou minulostí 1-50
SPČ aneb Libuše a Přemysl
SPČ aneb Dívčí válka
SPČ aneb Horymír a Šemík
SPČ aneb Lucká válka
SPČ aneb Ještě o lucké válce a hlavně o Durynkovi
Mezi pověstmi a historií aneb Legendární knížata
Nejstarší přemyslovský kníže - Bořivoj
O kněžně Ludmile, jejích synech, snaše a vnucích
Vražda kněžny Ludmily
Kníže Václav
Život knížete Václava
Atentát na hlavu státu
Pondělí 28.září, časně ráno, Stará Boleslav
Knížecí vražda
Soukromá podobizna knížete českého sv. Václava a blah. Podivena
Boleslav I., řečený Ukrutný
Boleslav II., řečený Pobožný
Slavníkovci
Vyvraždění Slavníkovců; sv. Vojtěch
Osud svatého Vojtěcha Slavníkovce
Od Boleslava k Boleslavovi
Český stát v ohrožení - Boleslav III. Ryšavý, Jaromír, Oldřich
Vyvraždění Vršovců, Jaromír a Oldřich
Oldřich
Břetislav I
CD3: Toulky českou minulostí 51-100
Český Achilles
Velké polské tažení
Břetislav I. - český Achilles
Břetislav a Spytihněv
Svatý Prokop a Sázava
Vratislav a Jaromír
Břetislav II
Vratislav II. - 1.český král
Kosmas - autor číslo 1
Doba knížete Břetislava II
Neklidné časy v českém státě - Bořivoj II
Svatopluk
Vladislav I
Soběslav I. - bitva u Chlumce
Od Soběslava k Vladislavovi
Král a křižák - Vladislav II
Selský kníže
Markrabství moravské - Bedřich a spol
Diplomat a realista Přemysl I., později zvaný Otakar
Cesta ke Zlaté bule sicilské
Král Přemysl Otakar I
Soukromá podobizna Přemysla Otakara I. a jeho rodiny
Jednooký král
Král rytířů
Svatá Anežka
CD4: Toulky českou minulostí 51-100
Proti Mongolům
Vzpoura syna proti otci
Svatá Zdislava z Lemberka
Přemysl Otakar II
Zrození měst
Neslavné bitvy českého krále
Český král v práci i doma
Bohatýrské desetiletí
Před bitvou na Moravském poli
Na den svatého Rufa - prolog
Na den svatého Rufa - kolize, krize, katastrofa
Na den svatého Rufa - epilog
Soukromá podobizna českého krále Přemysla Otakara II
Braniboři v Čechách
Vězeň na Bezdězi
Václavova vláda, rok 1
Záviš z Falkenštejna a Kunhuta Uherská
Sláva a pád Záviše z Falkenštejna
Neurotik, světec, vladař?
Chorobopis krále Václava II
Stříbro nad zlato
Nejbohatší český král
Polská koruna
Uherská koruna
Král mladíček - Václav III
CD5: Toulky českou minulostí 101-150
409 dní kralování Václava III
Před Olomoucí
V Olomouci za času letního
Vražda v děkanském domě 4.srpna 1306 po polednách
Zabili krále
Po 439 letech (vymření Přemyslovců po meči)
Rvačka o trůn (Jindřich Korutanec)
Pranice o České království pokračuje
Tajemství jména Dalimil
Eliška a Jan
Král cizinec
Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburk (vzájemné rozčarování)
Příběh Oldřicha, Čecha z Portu Naonis
Léta hádek
Jindřich z Lipé a spol
Král diplomat
Král rytíř
Před bitvou
Bitva u Kresčaku
Soukromá podobizna českého krále Jana Lucemburského
Podivné dětství prince Václava
Otec a syn
Ve světě
Návrat domů
O právním státě a notáři Janovi
CD6: Toulky českou minulostí 101-150
Konflikt
Markrabě
Dva na jednom trůně
Příběh nevlastního bratra
Římská koruna
Korunovace
Staveniště Evropy
Vysoké učení Karlovo
Gaudeamus igitur
Na výsluní
Nad propastí
Císařem
S Karlovým jménem
Carolus Quartus
Katedrála - Matyáš z Arrasu a Petr Parléř
Karel prohrává (Maiestas Carolina)
Arnošt z Pardubic
Zlatá bula Karlova
„Noci milá, pročs tak dlúha?...”
Sběratel věcí
Sběratel zemí
O lásce otcovské
Konrád a Milíč
Mistr Theodorik a spol
Závěť
CD7: Toulky českou minulostí 151-200
Cesta do Francie
Smrt Karla IV
Soukromá podobizna císaře římského a krále českého Karla IV
Dědictví
Líný král
Good Queen Ann
Kterak se pan král s arcibiskupem pral
Podivné milostivé léto v Českém království Léta Páně 1393
Kariéra doktora Johánka z Pomuka
Causa doktora Jana z Pomuka
Byli nebyli dva Janové
Soukromá podobizna Jana z Pomuka alias Jana Nepomuckého
Od atentátu k zajetí
Jak se demontuje moc
Bez římské koruny
Ve znamení ledňáčka
Podruhé v zajetí
Třetí vláda čtvrtého Václava
Tomáš Štítný ze Štítného
Kramaření s vírou
Jan, řečený z Husince
Cesta na kazatelnu
„Viklef, Viklef, nejednomu ty hlavu zvikleš...”
Kamarád arcibiskup
Do třetice všeho zlého
CD8: Toulky českou minulostí 151-200
Bitva jménem Dekret kutnohorský
Zbyněk Zajíc Abeceda
Jošt
„Více jest věřiti mistru Janovi pravdomluvnému...”
Znamení krve
V achtu
„Ani kdybych stál před ohněm pro mne připraveným...”
„Ve městech, ve vsích, na polích, po hradech i pod hrady, v lese...!”
„Bůh buď s tebou. Zdá se mi, že se nevrátíš.”
Glejt
Kostnice
Ve vězení
Symbol kalicha
Zatmění slunce
Neodvolám!
Boj o život
Rozsudek
Hranice na břehu Rýna
Případ Jeronýma Pražského
Athleta Anticristi
Erroneus aneb Bludař
„Bál jsem se jako člověk ohně”
„Avšak i vy lidé jste, a ne bohové...”
Je zaděláno na revoluci
Předvečer výbuchu

Interpret

Various

Seznam skladeb / tracklist

CD1 + CD2: Toulky českou minulostí 1-50
CD3 + CD4: Toulky českou minulostí 51-100
CD5 + CD6: Toulky českou minulostí 101-150
CD7 + CD8: Toulky českou minulostí 151-200