Toulky českou minulostí 201-400 komplet (MP3-CD)

Josef Veselý, Igor Bareš, Fran

CD MP3

Toulky českou minulostí 201-400 komplet (MP3-CD)
EAN:8590236054226
Dostupnost:poslední kusy skladem, můžete mít již 18.4.

Cena pro e-shop

849 Kč vč. DPH   Běžná cena
899 Kč

Dostupné v kamenných prodejnách k okamžitému vyzvednutí

Multiland Brno1 ks
Multiland Hradec Králové0 ks
Multiland Liberec0 ks
Multiland Ostrava0 ks
Multiland Pardubice0 ks
Multiland Ústí nad Labem0 ks

Seznam skladeb / tracklist

Toulky českou minulostí 201-250
A rozevře se doba pomsty a odplaty v ohni a meči...
Praha, defenestrace, pořadové číslo 1.
Soukromá podobizna českého krále Václava IV.
Proto nechoďtež s holemi, ale se zbraní!
Založení Tábora
Útržky ze ztraceného životopisu
Od lapky k čeledínovi českého krále
Vzat od lidu na slovo
25. března L. P. 1420. na hrázi rybníků Škaredého a Markovce
Cesta z hory Tábor na horu Vítkov
První kruciáta proti Čechům
Bitva na Vítkově hoře
Artikuly
Běží!
Hádání
Pikarti
První národní shromáždění
Diktatura
Hra na vítěze a poražené
Od Mostu k Hoře
Nepřítel rohatý
Smrt Jana Želivského
Menší Tábor
Kterak slepý hejtman válčil
Poslední Žižkovy boje
Toulky českou minulostí 201-250
Osud jménem Přibyslav
Soukromá podobizna Jana Žižky, zvaného z Trocnova, potažmo z Kalicha
Kněz Prokop Veliký, řečený Holý
Jak se běhalo na Běhání
Od Běhání k Vysoké
O bitvě, která se nekonala (Vysoká u Tachova)
Rejsy
Kterak Češi spanile táhli Evropou a Johanka z Arku, Panna Orleánská, je od války uchránila, ale též hrozebný list jim napsala
K Domažlicům
Písnička, která vyhrála bitvu
Soudce chebský
Basilej
Revoluce v krizi
Panská jednota
Lipany
Doba zvaná "po Lipanech"
Kompaktáta nebo komprdáta?
Život Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu
Zápas Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu
Smrt Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu
Rok 127. (a poslední) lucemburské vlády u nás
Kladivo kacířů
Bezkráloví
Hledá se král. Zn.: "Pro České království."
Jiří z Kunštátu a na Poděbradech
Toulky českou minulostí 251-300
Jiříkova cesta k moci
První muž království
Zemský správce
Za krále Holce
A. D. C. I. P.
Soukromá podobizna krále Ladislava, řečeného Pohrobek
Živ buď Jiří, král Čechů!
O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo
Sedlák filosof
Král dvojího lidu
Ctěný Albík, královský dvorní lékař, věrný a milovaný
Král měst, kníže pokoje
Bratr Jan Paleček
O českém projektu OSN, a také o cestě panoše Jaroslava, řečeného Pískle, s poselstvem krále Jiřího do země francouzské
Causa bohemica
Z Čech až na konec světa
Zelenohorská jednota
Občanská válka
Tchán Jiří versus zeť Matyáš
Vítězství... nebo past?
Volení Matyáše na Království české
Souboj
Smrt Jiřího z Poděbrad
Malý místo velkého
Poeta sacer
Toulky českou minulostí 251-300
Král "Dobře"
Martina Kabátníka z Litomyšle cesta do Jeruzaléma a do Ejipta
Roztržení koruny české
Slavný sjezd olomoucký
Konec uherského Havrana
Jedna královna pro dva krále
Spor o pivo (světla a stíny doby jagellonské)
Provolání krále českého králem uherským (podivné manželství krále Vladislava)
Šťastně vykonané putování
Vzpoura na Horách Kutných
Bílá paní Perchta
Kronika trajánská aneb Počátkové kněhtisku v Království českém
Stroj času
Tajemství orloje
Dalibor
Báseň a pravda (aneb jako to bylo doopravdy s panem z Kozojed)
Kterak jsme se zřídili
Budeme spát stále spolu...
Ludvík Dítě
Běda říši, které děcko vládne!
Černá smrt
Milování jest Jejich Milostem více než co jiného na mysli
Se zubří hlavou v erbu
S Římany věřím, s Čechy držím, s bratřími umírám...
Mord na Velikém rynku pražském
Toulky českou minulostí 301-350
Škůdce zemský Jiří Kopidlanský
Báseň zakletá do kamene
Katastrofa u Moháče
Habsburský start
Žádný nemůže uražen býti od jiného než sám od sebe...
Předměstí Evropy
Habsburk na českém trůně
Ferdinand a Anna
Ins Thal, ins Thal!
Konec polského hospodaření
Kterak král Ferdinand ne a nenašel s Čechy společnou řeč
Pravda versus fantazie
Podtrhniž mu nohy, ať sám upadne!
O tom jednom schylování
Jan Skála z Doubravky, řečený Dubravius
České dějiny na odpočinku
Čím chlubiti se a honositi
Mně stačí, jsem-li králem tvého srdce
Víc než královská koruna
Bylo jich dvanáct jako apoštolů
Cuius regio, eius religio
Připomínám Ti naléhavě, aby ses choval umírněně...
Jednota bratrská - Předchůdci a zakladatelé
Jednota bratrská - Jan Augusta
Kuba Rybníkář
Toulky českou minulostí 301-350
Jakub Krčín z Jelčan, člověk nerudný a mračný, jen na rybníky laskav byl
Stínový král
Jak by bylo jinak...
Jan, syn Blažkův
Musica a Grammatica
Jako pochodně zažžená
Ostrov v zahradách
Jak se hledá tvrz
My, Rudolf
Podivín Rudolf
Ozdoba vlasti, okrasa rodu, ctnosti a umění ochránce
Aby Jeho Milost pán ráčil tu moc míti na hrdlo a na všechen statek náš sáhnouti...
Jak jedli páni i kmáni a co jim chutnalo
Chmele málo, vody mnoho. To je pivo? Hrom do toho!
Arcitiskař pražský
Rudolfa Druhého starosti s politikou, s rodinou a se ženami
Chorá hlava chorého státu
Praga - iterum caput regni
Žijeme silou ducha
Všechno ostatní propadne smrti
Zasněný čas hvězd a mandragor
Člověk Rudolf Habsburk
Dvé špionů anglických
Příběh Edwarda Talbota, známého pod příjmením Kelley
Říkali mu Turček
Toulky českou minulostí 351-400
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
Předposlední z rodu Růže
Syn čarodějnice 1
Syn čarodějnice 2
Drobty na stole doby aneb Faustiáda
Turistický průvodce Prahou rudolfinskou
O té turecké vojně
Nechť je tvůj dům pro každého otevřen...
Neodsuzuj druhého člověka, dokud nejsi na jeho místě
Jehuda Liva ben Becalel, zvaný vysoký rabín Löw
Golem
Zlatá Praha
Krvavý masopust na krumlovském zámku
Petr Vok z Rožmberka
Život pana Voka
Pikart Rožmberk
Cesta Petra Voka z Bechyně přes Krumlov a odtud do Třeboně
Třeboňský zlatý věk posledního pána z Růže
S kohoutem v erbu
Ti, kdo věří v Pána
O vejskalovi a stejskalovi
Kterak se Plzeň hlavním městem země naší kvůli ráně morové stala
O kruté hořkosti pádu z výšin
Bočkajovo povstání
Osamělý rváč
Toulky českou minulostí 351-400
Kolik stála vina maršála Russworma
Vyzrát můžeš na mnohé. Ale ne na všechny
Dr. Jan Jessenius z Jasena aneb Anatomie pražská
Uherský rytíř
Krýksman
Budovec
Poslední dějství
Apologia aneb Obrana ode mne
Jakub Kubata, který dal hlavu za blata
Vydupaná svoboda
Biskup v roli dobrodruha
Vpád Pasovských
Matyáš na českém trůně
Další drobty na stole doby aneb Lichváři
Rozpaky a činy
Mizerný pohřeb tak velkého potentáta
První Čech na Islandii čili ostrově Ledovém neb Sněhovém
Serenissimus, potentissimus, invictissimus
Pohnutý život šlechtického dobrodruha
První, prostřední i poslední věci člověka 1
První, prostřední i poslední věci člověka 2
První, prostřední i poslední věci člověka 3
První, prostřední i poslední věci člověka 4
První, prostřední i poslední věci člověka 5
První, prostřední i poslední věci - závěr