Toulky českou minulostí 601-800 komplet (MP3-CD)

Josef Veselý, František Derfle

CD MP3

Toulky českou minulostí 601-800 komplet (MP3-CD)
EAN:8590236070424
Dostupnost:nedostupné

Cena pro e-shop

849 Kč vč. DPH   Běžná cena
899 Kč

Seznam skladeb / tracklist

Toulky českou minulostí 601-650
Amadeus v Praze
Malý, neduživý génius
Bella mia fiamma, addio
O hrbatém synovi svobodníka a jeho krásné paní
Sen o velké daňové reformě
Nejpracovitější z císařů
Teprve pivo udělá žízeň krásnou...
Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, nebudeme stonat, nebudeme mřít
Pivo před Poupětem a po něm
Festuňk Olomouc
Ples, později Josefstadt, nyní Josefov
Když se rodila pevnost a město s něžným jménem Terezín
Citadela
Custodia honesta
Jak se cestovalo po zemích Koruny české
Když se provozovala zpěvohra po česku
Pokorný a užitečný
O hatmatilce, kdákání, šaškovské haleně a clu na cizí slova
Ještě jednou drobty na stole doby (josefínské)
Mladší bratr
Muzikanti s botami z toulavého telete
Oznamuje se všem tento list čtoucím
Začátkové novinářství českého
Noviny nejsou nic jiného než kroniky a letopisy
Byl jest jednou kantor dobrý
Toulky českou minulostí 601-650
Světská sláva polní tráva
Zda toho někdy dosáhneme?
Otec a syn a dva bratři
Rakušanka
Sólo pro čtyřicet šest strun, sedm pedálů a dvakrát čtyři prsty
Vojna proti Turkovi
S českým prozpěvováním před národním obrozením
Podepsaní národní herci prosí co nejposlušněji...
Ve stínu tvých křídel vítězí lev
Smrt Josefa II.
Kníže míru
Vladař na dva roky
Arcičech
Ne-li velký, tedy malý blázen
Vakcína znamená v latině kravská
Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického
Kupec a národa obroditel
Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremná
Synové kuchmistra od Valdštejnů
Česká expedicí
Co Čech, to muzikant
Pohled na národní obrození ve střízlivém stavu
O jazyce mateřském těžce zbědovaném
Krejcarová komedie
Je to rozmazlené děcko...
Toulky českou minulostí 651-700
Páně Charlese Burneyho hudební cestopis 18. věku
Do školy mne vedl otec, jížto vzhled byl jak psí kotec
Hej mistře
Josef Dobrovský, syn vojína Jakuba Daubravského
Modrý abbé
Sloužiti k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem
Profesor obrození
Čech je ten, kdo česky mluví
Na ja, pan, ja Šech je, ja f Šecha narotyl...
Ideály a iluze českého probuzení
Vlastencové, s. r. o.
Učenec v poezii a básník ve vědě
Co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba
I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí. Ale nenesme ji s sebou do stáří
Smrt vlasti jest smrt má, život její jest život můj
Celá sláva tohoto světa za babku nestojí tomu, jehož duši opravdová moudrost osvítila
Studna vzdělanosti a múz
Pokrok přinášejí ti, kdož se odvažují měnit vše, co není v pořádku
Šiřitel 112 bludů
Strach z revoluce
Režim cenzorů, špiclů a policajtů
Všechno při starém, jen proboha ne žádné novoty!
Kariéra dělostřelce z Dobré strany
V zájmu, pro štěstí a slávu francouzského lidu
Tři císaři v jedné Evropě
Toulky českou minulostí 651-700
Odsouzen k vítězství
Nešťastný rok 1805 (jak pro koho)
Mort a vie
Pánové! Tady se budeme bít!
Mašíruju na Francúza
Úder hromu
Třicet tisíc
Rendez-vous u Spáleného mlýna
Krajina po bitvě
Cesta Matěje Kopeckého z jednoho konce mostu na druhý
Kdo necítí a neví
Lež je vždycky o krok před pravdou
Příliš mnoho objevů
Stín falzátora
Kolik váží čest národa
Geniální padělatel
Stůj, kde stůj, vlast miluj
Věc zůstává, ne jméno
Hazardér v zájmu vědy
Soupis podle hlavy anebo Řádek po řádce
Plukovní deník Jana Nepomuka Vojtěcha Baltazara Jeníka, rytíře z Bratřic
Byl to velmi krásný muž, kdyby nebyl ošklivý
Pero za motyku
Muž vznešený, zrozený k ozdobě jména českého
Poslední, leč nikoli nejmenší
Toulky českou minulostí 701-750
Předávkovaná droga moci
Ano, sire
Rytíř
Cestující do Lince, nastupovat!
O radosti a strázni českého technika
Byltě jeden člověk
Josef Božek, stavovský mechanikus na prvním českém učilišti technickém
Recept na kuře Marengo
C.k.polní (pod)maršálek
1812
Nepřítel lidstva
Bitva národů
Hotové Waterloo
Le beau Clémens
Kníže Mitternacht
Policajt Evropy
V modrém poli osmicípá zlatá hvězda
Záleží velmi na tom, do jaké doby se kdo narodil
Strnad Klatovský
Český Paganini
Květinový císař
Tak vzdušně při tanci se nadnášelo to její ze všech nejvzdušnější tělo
Klidné, jasné a teplé bylo její světlo
Případ "veverče"
Hledání hymny
Toulky českou minulostí 701-750
Kde domov můj
Ten, kdo pere klickem
Miláček národa
Vznešená bída
Divadlo vychází ze života a do života se vrací
Chudý kejklíř
Ignác od svatého Petra a z trhu Dobytčího
Hrady spatřené
To byl zvláštní člověk
Případ Máj
Padesát dnů litoměřických
Kníže českých básníků
Zde leží ten, který řekl všechno, ač nikdy nepromluvil
Avenida Tadeo Haenke
To je ale grázl!
Legenda a pravda o Jiřím a Magdaleně
Podivný případ prvorozeného dítěte Terezie Novotné a Jana Pankla
Tajemství Barunky Panklové
Slečna Betty
Tajný deníček B. P.
Vlastence za muže mám
Nečekaný plod kongresu vídeňského
Schovanky paní kněžny
Klikatá životní cesta paní Boženy
To se necítíte býti dosti zralou, abyste pověděla světu, co si o něm myslíte?
Toulky českou minulostí 751-800
Babička
Hledání Viktorky
Naše paní anebo Co tě tak bolelo, ty ubohé srdce?
Člověk nevčasný všem
Řemeslník poctivý
Kdyby tisíc kolovratů
Jak se změnil kámen v zlato
Drobty na stole doby (pražském)
Stošedesátičtyřvěžatá matička našich měst
Skladba je nejtěžší ze všech věd
Tam, kde bije srdce lesa
Hlášení o policejním státě po rakousku
O tradici čmuchalů, udavačů a donašečů v mocnářství rakouském
Léčba radostí
Říše jedna rodina
Co si pamatoval a co zapsal sedlák a rychtář Josef Dlask
Jak se narodil náš kapitalismus
Pantáta
Syn vlasti, otec národa
Pan Vševěda
Manželství z rozumu
Aristokrat ducha
Kol dokola Čechů chlouba a uprostřed stojí trouba
Ťululum
Korunní princ Ferdáček
Toulky českou minulostí 751-800
Když jsem císař, tak bych chtěl knedlíky!
Poslední pražská korunovace
Zpráva o životaběhu slezského knížete Felixe Lichnovského
Konec starých dobrých časů
Utržená lavina
Jen proboha spořádaně, občané!
Dva prezidenti
Do mého lidu se střílet nebude!
Ať žije konstituce! A taky císař!
Opatrná revoluce
Jsem Čech rodu slovanského
Náš spolek je Rakousko
Provokace
Barikády a děla
Pravda vítězí. Ale nejlíp mečem
Comeback starého maršálka
Je hrozný. Sem a tam bych ho nejraději praštila
Franzi
Puč na trůně
Dynastie z Kociánova
Kníže práce
Vrchní inženýr
Charles Sealsfield aneb Karel Postl, Popice
O prvorozeném synkovi tesařského dělníka Vojtěcha
Žena ze zajíce v lásce udělá do rána kance